Kuusamon Kansanparannuspäivät Folk Healers' Gathering

Parantaminen taiteena - Taide parantamisena / Healing as Art - Art as Healing


Anne Murto
Toiminnanjohtaja
+358 40 770 0259
anne.murto@kuusamo.fi

Eija Tarkiainen
Suomi-Italia -yhteistyö

eijaitalia@gmail.com

Marju Lökström, OZO
Markkinointi
+358 41 534 3115
marju@ozo.fi

Suomen Kansanparantajaseura Ry

Ruut Martenson-Nummela
+358 44 549 2282
ruutuma@gmail.com

Maaria Alén
Suomen Kansanparantajaseura
Puheenjohtaja
+358 40 719 2848
maaria@travellamo.fi

2019 Kuusamon Kansanparannuspäivät

 
 
JAA TARINA - LIITY
audio on